Tijdelijke Actie: Bespaar FLINK Met Het 'StartersPakket Pro' Plan

Algemene voorwaarden

voor Starters-Pakket Abonnementen:

1. Abonnementsduur en Betaling:
– Het abonnement heeft een minimale looptijd van 1 jaar.
– Het abonnement wordt maandelijks vooraf geïncasseerd. 
– Na de eerste 12 maanden kan het abonnement maandelijks worden opgezegd.
– Voor zakelijke abonnementen geldt geen wettelijke bedenktijd, aangezien er wordt gehandeld met bedrijven en niet met consumenten.
– Bij wanbetaling behoudt Starters-Pakket zich het recht voor om een incassoprocedure te starten.

2. Prijswijzigingen:
– Starters-Pakket behoudt zich het recht voor om de maandelijkse abonnementsprijzen aan te passen.
– Eventuele prijswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.

3. Opzegging en Beëindiging:
– Na de eerste 12 maanden kan het abonnement maandelijks worden opgezegd.
– Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, minimaal 1 maand voor de gewenste einddatum.
– Bij wanbetaling of misbruik behoudt Starters-Pakket zich het recht voor om het abonnement per direct te beëindigen.

4. Aansprakelijkheid:
– Starters-Pakket is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies als gevolg van het gebruik van de diensten.
– Starters-Pakket garandeert niet de ononderbroken beschikbaarheid van de diensten.

5. Persoonsgegevens:
– Starters-Pakket verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

6. Toepasselijk Recht:
– Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Scroll naar boven